TAKKUPOR

info@jg-montage.se


Takfönster:

Många ser idag ett takfönster som en klok investering som både höjer värdet på huset och som i princip gör att boytan känns större. JG Montage AB har stor erfarenhet av byggnation installering av takfönster/takkupor.


Att bygga en takkupa är ett effektivt sätt att få in ljus och skapa rymd på övervåningen eller vinden. Takkuporna går naturligtvis att få i många olika modeller.


En takkupa klassificeras som en tillbyggnad på taket som möjliggör ljusinsläpp till vinden eller övervåningen. Skillnaden mellan ett takkupa och ett takfönster är att takkupan har eget tak och ytterväggar. Du kan under vissa förutsättningar bygga till ditt en- eller tvåbostadshus med högst två takkupor utan att behöva söka bygglov. Om ditt en- eller tvåbostadshus redan har en takkupa så kan du bara bygga till med en takkupa utan att behöva söka bygglov.


Du får bygga takkupor utan bygglov om:


  • Takkupornas sammanlagda bredd upptar högst halva takfallet
  • Takkupornas konstruktion inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.


På ett hus med traditionellt sadeltak är takfallets längd sträckan från gavel till gavel, inklusive eventuellt takutsprång.

Takutsprång är den bit av taket som sticker ut utanför fasaderna


Bygglov krävs om:


Takkupan blir bredare än två takstolar, den anses då var en så pass stor förändring av byggnadens utseende att den kräver bygglov.
Takkupan blir längre än halva takfallet.
En- eller tvåbostadshuset redan har två befintliga takkupor.
En- eller tvåbostadshuset är K-märkt eller ingår i en sådan bebyggelsemiljö som är viktig.
Det i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse är bestämt att det krävs bygglov.


Barnsäkerhet:


Viktigt att tänka på är att öppningsbara fönster på övervåning ska förses med en spärranordning som förhindrar att barn av misstag kan ramla ut från fönstret. Låter det krångligt? Kontakta oss så hjälper vi dig.


+ 46 70-757 11 25

Box 6016 - 164 06 Kista

Design By: #RexDatorService
Copyright © All Rights Reserved